Disclaimer

Op het gebruik van deze website (https://dispuutonline.nl) zijn onderstaande gebruiksvoorwaarden van toepassing. Door gebruik te maken van deze website, wordt u geacht kennis te hebben genomen van de gebruiksvoorwaarden en deze te hebben aanvaard.

Definities

Dispuutonline: Dispuutonline is een handelsnaam van Andelwebsolutions welke staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder Kvk-nummer 74143743.

Gebruik van informatie

Dispuutonline streeft ernaar op deze website altijd juiste en actuele informatie aan te bieden. Hoewel deze informatie met het grootst mogelijke zorgvuldigheid is samengesteld, staat Dispuutonline niet in voor de volledigheid, juistheid of actualiteit van de informatie. De juridische informatie op de website is van algemene aard en kan niet worden beschouwd als een vervanging van juridisch advies.

Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Dispuutonline aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit het gebruik van de informatie of de website en evenmin voor het niet goed functioneren van de website. Op basis van het verzenden en ontvangen van informatie via de website of via de e-mail kan niet zonder meer een relatie tussen Dispuutonline en de gebruiker van de website ontstaan.

E-mail

Dispuutonline garandeert niet dat aan haar gezonden e-mails (tijdig) worden ontvangen of verwerkt, omdat tijdige ontvangst van e-mails niet kan worden gegarandeerd. Ook de veiligheid van het e-mailverkeerd kan niet volledig worden gegarandeerd door de hieraan verbonden veiligheidsrisico's. Door zonder encryptie of wachtwoordbeveiliging per e-mail met Dispuutonline te corresponderen, accepteert u dit risico.

Hyperlinks

Deze website kan hyperlinks bevatten naar websites van derden. Dispuutonline heeft geen invloed op websites van derden en is niet verantwoordelijk voor de beschikbaarheid of inhoud daarvan. Dispuutonline aanvaardt ook geen aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit het gebruik van websites van derden.

Intellectuele eigendomsrechten

Alle publicaties en uitingen van Dispuutonline zijn beschermd door auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten. Behalve voor persoon